Jigheads

Grenti Strike: Round Jigheads

kanicen-nix-grenti-strike-round-jighead-orange-color

Mata kailnya dibuat dengan menggunakan mesin jadi ia tajam dan mempunyai mata yang berkualiti. Sesuai untuk pancingan game ultralight. Jadi anda hanya boleh gunakan untuk target ikan yang sesuai dan ini akan mendidik anda untuk memastikan drag setting anda tepat.

Baca info lebih lanjut di: https://www.kanicen.com/grenti-strike-round-jigheads/

Related Articles

Versi Bahasa: Pari – Jighead Flathead Custom

Kanicen Nix

Pari Flathead Jighead

Kanicen Nix