Customers Catches

Hampala Barb on Copper Silau Spoon

There can never be any best lure than Silau spoon for local stream fishing. It has been crafted to adapt for small streams. If you are addicted to stream fishing; hunting for Hampala, Copper Mahseer, Mahseer, Forest Snakehead, Burmese Trout, and most stream fish then Silau is a must have bait in your lure box.

Photo shared by Syed Adnan caught this Hampala Barb on Copper Silau micro spoon.

Soalan: Umpan apa yang paling sesuai untuk mancing sebarau?

Jawapan: Spoon adalah jawapan paling tepat kerana ia antara umpan yang cukup mudah untuk pelbagai spesis ikan jeram dan pelbagai size. Sebab apa? Sebab ia lebih mimik pada anak-anak ikan yang ada dipersekitaran jeram. Ingat “Diet & Habitat”.

Ikan Sebarau oleh Syed Adnan menggunakan umpan Grenti Strike Silau spoon oleh Kanicen Nix.

Related Articles

Aruan Tasek, Cobia, Sotong, Squid, Talapia, Tilapia, Ikan Raja, Peacock Bass, Tucunare, Tilapia Merah, Nile Tilapia, Haruan, Channa Striata, Snakehead, Bujuk, Forest Snakehead, Channa Lucius, Sebarau, Hampala Barb, Jaguar Cichlid, Kerapu Lombong on Geli-Geli Worms, Brudu Softbait, Silau Spoon, Ultralight Fishing Rod

Kanicen Nix

Ikan Merah, Mangrove Red Snapper, Siakap Putih, Barramundi, Ikan Raja, Peacock Bass, Siakap Merah, Mangrove Jack, Jelawat, Leptobarbus Hoevenii, Koi, Nishikigoi, Haruan, Channa Striata, PB, Peacock, Sebarau, Hampala Barb, Bujuk, Forest Snakehead on Geli-Geli Worms, Brudu Softbait, Silau Spoon, Ultralight Rod

Kanicen Nix

Belida, Knifefish, Ikan Bulan, Tarpon, Gelama, Nibea Soldado, Talang, Queen Fish, Sebarau, Hampala Barb, Peacock Bass, Ikan Raja, Haruan, Snakehead, Kerapu, Grouper, Bujuk, Forest Snakehead, Siakap, Barramundi

Kanicen Nix